Vergangene events

Dies waren die Events in letzter Zeit:

Conveniat — 90 Joer Léiler Musik

Datum: 19. November 2023
Uhrzeit: 10:30
Ort: Lieler, centre culturel
Breugel Gelage

Em 10:30 haate mer en feierlech Mass: Vir tischt hat en Bliisergrupp gespillt a bannend der Mass, bäi der Opferung e Saxphoneensemble. Wonnerbar, di zwu Gruppen. D´Mass juff vam Paschtuer Jempi Schuller gehalen a van der Chorale va Léiler gesongen. No der Mass ha mer Bloume bäim Monument aux Morts néiergeleit am Gedenken an di verstuarwe Membre van eiser Musik.

Dorno jung et an de Centre Culturel fir di eigentlich Feier. Eis Geméin hat den Éireweng gestallt. Théo Blasen hat iwer de Veräin geschwat, wu en äis iwer di vill Verantaltungen a Réisen, Concerten an soss Optrëtter verzallt hat. Dorno hat eise Burgermeester, Georges Keipes geschwat an eis op de Éireweng ageladen.

No dem Apéritif juff den Buffet opgeriit an jiddereen konnt sech, Herz wat begeerste, de Bauch vollschlon. Et woor extra goud. D´Kanner konnten sech am Kannereck amuséiren.

No vill ze kuurzer Zekt jung e wonnerbar gegléckte Konveniat op en Enn.

Concert beim Schlass zu Kliärref

Datum: 30. Juli 2023
Uhrzeit: 11:30
Ort: Clervaux, château
Clervaux

Concert zu Elwen

Datum: 1. Juli 2023
Uhrzeit: 20:00
Ort: Elwen, Kiosk
Kiosk Elwen

Kirmesconcert van der Militärmusik

Datum: 7. Mai 2023
Uhrzeit: 17:00
Ort: Lieler, centre culturel
Militärmusik

Am Kader van eiser 90-Joerfeierlichkeeten, spillt eis Militärmusik dëst Joer den Kirmesconcert

Hämmelsmarsch

Datum: 6. Mai 2023
Uhrzeit: 16:00
Ort: Lieler
Hämmelsmarsch

Aweihung vam Sall zu Oudler Concert-Apéro

Datum: 30. April 2023
Uhrzeit: 12:00
Ort: Oudler
Bild_2023-01-24_081752662

Mir spillen e Concert van éiner Stonn fir eise Kollegen van Oudler

Kniäddelsowend

Datum: 4. März 2023
Uhrzeit: 19:00
Ort: Centre Culturel Lieler
Bild_2022-12-20_181857833
Flyer-Kniaddelsuucht

Den owend woor e gruussen Erfollig. 150 Gäst plus 20 van der Musik maan 170 Ässen. D´´Lekt wooren déck zefridden, mé et wor en harden Owend, well dat ass vill Aarbicht fir alles an Zéckt om Dësch ze han an dorno alles ze spéilen. Net ze verjiässen di vill Aarbicht, di di Däch firdra gemat juff.

Generalversammlung

Datum: 24. Februar 2023
Uhrzeit: 20:00
Ort: Lieler, Proufsall

Galaconcert 2023

Datum: 7. Januar 2023
Uhrzeit: 20:00
Ort: Centre Culturel
Flyer-Concert-2023

Mir laden eech herzlich an op eise Galaconcert 2023 ze kommen. De Motto ass dëst Joër: ´´´Léiler Musik: 1933-2023 : 90 Joër

Thema: ´´Past Meets Present

Direktioun: Tom Henckes

18:45 — Einspielen und Anspielen der einzelnen Stücke

19:50 — Abstimmen im Probesaall

20:05 — Auftritt

  • Begrüßung der Gäste durch Théo Blasen (Viele Politiker, da es heuer ein Wahljahr ist. Anwesend waren ua. Fernand Etgen, Emile Eicher, JPaul Schaaf, Carel Weber, Jeff Engelen, André Bauler und fast alle Kommunalpolitiker)
  • Darauf folgte der erste Teil des Konzertes. Durch das Programm führte Mireille Freichel
  • In der Pause eine kurze Ansprache von Bürgermeister Emile Eicher. Es wurden keine Medaillen verteilt. Die Gäste bekamen Brötchen und Lotterielose zum Kauf angeboten. Die Lotterie bestand ausschließlich aus Geschenkkörben, welche von den Mitgliedern gespendet wurden.
  • Danach zweiter Teil des Konzertes. Abschluss mit viel Applaus und zwei Zugaben. Puttin´ on the Ritz und Elvis Presley Medly. War schon heftig, das Program

Hier ist ein link zu der Seite, wo wir unsere Konzertaufnahmen verwalten. Die kann aber nur aus Urhebergründen nur mit Password geöffnet werden.

Konzertaufnahmen

Hier sind Fotos vom Konzertabend. (c) Alice Enders

Foto-Gala2023-mit-Erklaerungen

Trëppeltour mat Iärbessenzopp

Datum: 26. Dezember 2022
Uhrzeit: 10:00
Ort: Centre Culturel
IMG_3009
Léiler am Wanter

Mir organiséiren em Steewesdaach en Trëppeltour durich eis schéin Wanterlandschaft. An der Halschend gët ët dann erëm eng Eerzenzopp, esou wi mir dat all Joors bäim Ralleye gemaach hun.

Loading

Loading