Events

Generalversammlung

Datum: 24. Februar 2023
Uhrzeit: 20:00
Ort: Lieler, Proufsall
Versammlung

Kniäddelsowend

Datum: 4. März 2023
Uhrzeit: 19:00
Ort: Centre Culturel Lieler
Bild_2022-12-20_181857833

Hämmelsmarsch

Datum: 6. Mai 2023
Uhrzeit: 18:00
Ort: Lieler
Hämmelsmarsch

Kirmesconcert van der Militärmusik

Datum: 7. Mai 2023
Uhrzeit: 17:00
Ort: Lieler, centre culturel
Militärmusik

Am Kader van eiser 90-Joerfeierlichkeeten, spillt eis Militärmusik dëst Joer den Kirmesconcert

Concert zu Elwen

Datum: 1. Juli 2023
Uhrzeit: 20:00
Ort: Elwen, Kiosk
Kiosk Elwen

Concert beim Schlass zu Kliärref

Datum: 30. Juli 2023
Uhrzeit: 11:30
Ort: Clervaux, château
Clervaux

Conveniat — 90 Joer Léiler Musik

Datum: 19. November 2023
Uhrzeit: 11:00
Ort: Lieler, centre culturel
Breugel Gelage