Wandertag Our

Datum:
Uhrzeit: -

Mir hëllefen mam Catering van dësem Wandertour.

Van 10:00 aan riite mer bäim Denkmol op der Our Dëscher an Zelter op.