Kirmes 2022

Datum: 7. Mai 2022
Uhrzeit: 18:00
Ort: Lieler

Dëst Joër feire mer eis Kirmes rëm +- normal, dat heescht, Samdes de 7. Mee jet den Hämmelsmarsch gespillt. Dat rëm om Kirmeswool durich dat ganzt Duarref. Just, e Concert werde mer net spillen, well mer richt grad den 12. März äisen Galaconcert haaten. Su goud, wi mer o sen(🤣), packe mer et net fir an der kuurzer Zekt en neien Program ze prouwen. Dofir plange mer am Summer e Concert ze spillen. Den Datum werde mer na an Zekte matdeelen.