Huzekt van Linda a Claude

Datum: 27. Mai 2017
Uhrzeit: 0:00 - 0:00
Ort: Lieler

Mir sën all invitéiert fir op der Huzekt va Linda a Claude matzefeieren.
D’Huzekt ass ëm 15:00 zu Léiler an der Kirich.
Mir spillen Märsch mat der Musik aus dem Kiischpelt viran der Kirich an zwar:
Military Escort, Excellence an …. (Bréngt mol d’Marschbouch mat)

15h30 bei der Kirich fir ze spillen
Tenue: schwarz Box, waisst Hiem, Krawatt, rugde Palton
Mir han d’Miglichkeet mam Bus fir op den Apéritif op Husen ze fahren (Centre écologique)