8/8/2016 Wanderdag op der Our

Datum:
Uhrzeit: -

Wi all Jors bedeelige mir äis fir de Catering fir dëse Wanderdag ze man. dat ganzt jët zesamen mat Dohnen an Ouren organiséiert.

Fir déir, di Zékt han:  Rendez-vous jänt 10:00 op der Our bäim Denkmol